Przebudowa Fabryki Kwasu Siarkowego

Przebudowa Fabryki Kwasu Siarkowego to jedna z kluczowych inwestycji w ramach realizacji programu „Modernizacji Pirometalurgii w Hucie Miedzi Głogów I”.

W zakresie Heavy-Mont są prace demontażowe i montażowe. Jest to m.in. demontaż turbodmuchawy, rurociągów stalowych, konstrukcji stalowych oraz montaż komina, chłodnic i innych urządzeń.

Zleceniodawcą jest firma ZANEM, która realizuje prace inwestycyjne na czterech węzłach Fabryki Kwasu Siarkowego.

Okres realizacji to lipiec-sierpień 2016 r.

Możemy w czymś pomóc?

Zapraszamy do kontaktu:

Heavy-Mont Sp. z o.o.

ul. Kopalniana 9
(biurowiec Pol-Miedź Trans)
Skr. poczt. nr 91
59-101 Polkowice

NIP: 5020109263
REGON: 021935243