Contact

Heavy-Mont Sp. z o.o.

ul. Kopalniana 9,
(biurowiec Pol-Miedź Trans)
Skr. poczt. nr 91
59-101 Polkowice

tel: 76 747 46 77
fax: 76 747 46 78
e-mail: biuro@heavy-mont.pl
www.heavy-mont.pl

NIP: 5020109263
REGON: 021935243

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy – KRS: 0000428761
Wysokość Kapitału Zakładowego: 50.000,00 zł
(z czego wpłacono 50.000 zł)

Can we help with anything?

Contact us:

Heavy-Mont Sp. z o.o.

ul. Kopalniana 9
(biurowiec Pol-Miedź Trans)
Skr. poczt. nr 91
59-101 Polkowice

NIP: 5020109263
REGON: 021935243